20 oktober 2015

20 oktober waren we op bezoek bij Qompassie, na de heldere presentatie van en over Qompassie mochten we met trots het logo presenteren. We zijn Qompassie – Clarinde Oussoren dan ook dankbaar voor het ontwerp. Voor de site hebben we Willem de Frel van NoviSites gevraagd deze met ons te maken en ook Willen en zijn team waren enthousiast om ons hiermee te ondersteunen. Ook dank hiervoor.